česky česky
english english
deutsch deutsch
francais francais
polski polski
Wiadomości
Wstęp O firmie Produkty Artykuły Certyfikaty Kontakty
Uwaga !. Jedyną ORYGINALNĄ stroną internetową firmy BioHENEXs.r.o. jest henex.cz
Media w ostatnim czasie donosiły o wątpliwych etycznie przypadkach sprzedaży aparatów do terapii falą rezonansową, prowadzonych przez firmy, z którymi de facto BioHENEXs.r.o. nie ma nic wspólnego. Trzeba bowiem podkreślić, że wynalazek czeskiego inżyniera, bardzo szybko znalazł swoich naśladowców. W ostatnim czasie na rynek trafiło wiele urządzeń udających oryginalnego miniMEDICa, także sprawdzajcie czy urządzenie posiada certyfikat BioHENEXu, bo tylko takie jest oryginalne i faktycznie działa.
Archiwum wiadomości

 Firma Heidelberger Therapie s.r.o.

TV Polar: Medicína JINAK

film: http://youtu.be/KAeIZHeHPwI

oferuje zupełnie nową nieinwazyjną metodę stwierdzającą zaburzenia w organizmie i dostosowane do niej odpowiednie leczenia, terpie i rehabilitacje.

Metoda i urządzenia odznaczają się łatwością stosowania zarówno w wyspecjalizowanych jednostkach jak i w warunkach domowych.

Chodzi tu o Diagnostykę termoregulacyjną TRD, metodę HENEX-STRD z kontynuacją leczenia za pomocą urządzeń do terapii światłem w zakresie podczerwieni IR-A.

Konferencja spotkanie z twórcą

film: https://www.youtube.com/watch?v=fbGPpKA1uVU

Urządzenia firmy Heidelberger Therapie s.r.o. emitują specyficzne fale elektromagnetyczne o długości fali 760-1400 nm.

Historia autora terapii rezonansowej

film: https://www.youtube.com/watch?v=raKyla_1aE0

Niniejsza metoda jest oryginalna pod tym względem, iż dochodzi do wytwarzania doskonałej równowagi energetyczno-cieplnej w organizmie i w ten sposób powstają doskonałe warunki dla regeneracji i rozwoju nowych idealnych komórek.

TRD-Diagnostyka termoregulacyjna to jedyna metoda na świecie, za pomocą, której można z bardzo dużym wyprzedzeniem stwierdzić i wyspecyfikować niepożądane zmiany w organizmie.

Przedstawieniem wartości energetycznej i obliczeniem według zasad fizyki , otrzymujemy całościowy dynamiczny obraz stanu zdrowia pacjenta.